IMG_8827

Päijät-Hämeen maakuntakomppanian toiminta koostuu erilaisista liikunta-aktiviteeteista, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseista, vapaaehtoisista harjoituksista (VEH) ja kertausharjoituksista (KH).

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina järjestetään useita erilaisia aselajikursseja viestikaluston käytöstä jalkaväen aseiden käsittelyyn, unohtamatta huollon kursseja. Vapaaehtoisissa harjoituksissa harjoitellaan yleensä maakuntakomppanialle annettujen vaatimuksien mukaisia tietoja ja taitoja niin koulutuksena kuin soveltavina harjoituksina. Myös ammuntaharjoitukset ovat näitä VEH-käskytettyjä harjoituksia. Varsinaisissa kertausharjoituksissa perehdytään tietenkin kriisiaikojen tehtäviin.